Vattendraget

Stensån har sitt källflöde någon mil norr om Skånes Fagerhult öster om Svarta sjö i norra Skåne. Den rinner in i Halland genom Sjöaltesjön och fortsätter vidare längs Hallandsås nordsluttning med många forsande och steniga partier, som gett ån dess namn.

Fiskegräns i öster går vid skylt vid Dönardalen sydväst om Våxtorp.

Vid Åstarps bro tar jordbruksmarken vid och flödet blir lugnare med några få strömsträckor ner till Vindrarps bro. Den snabba tillrinningen från åsens nordsluttning, kan här få ån att svämma över och bilda en större insjö. Skillnaden mellan högsta och lägsta vattennivå är uppmätt till mer än 3,5 m!

Nedströms Vindrarps bro ringlar sig ån vidare genom jordbrukslandskapet till Hasslövs bro. Härifrån flyter den lugnt i ett kanalliknande lopp – ett resultat av tidigare rensningar och uträtningar – förut har den meandrat (slingrat) sig fram förbi Skottorps slott och under den gamla bron vid E6, som är fiskeområdets gräns i väster.

Ån mynnar sedan ut i Laholmsbukten i Båstad vid Riviera, där Stensåns nedre Fvo har kortfiske från mynningen till Riviera-macken.

Bra vattenföring lockar lax och havsöring att stiga från havet och då är fisket bäst.