Kontakt

Kontakta någon av personerna nedan angående fiske i Stensån Mellersta.

Mikael Iwansson, ordförande, 0702 606800
Kjell Hugosson, sekreterare, 073 4043857