Restaurering av Klämmerbäcken

Gammal vägtrumma ersatt.
Utläggning av sten och grus i Klämmerbäcken.
Havsöringsyngel < 10 cm, kläckt och uppvuxen i Klämmebäcken.
Bro av sten.
Överbyggnad av trä

Bilderna är tagna av Leif Filipsson.